Lietuvos žolės riedulio federacija yra aktyvus Lietuvos sporto federacijų sąjungos (LSFS) narys. LSFS nariais yra 70 nacionalinių sporto šakų federacijų, su kuriomis galite susipažinti čia. 

Aukščiausias Sąjungos valdymo organas yra Visuotinis narių susirinkimas. Sąjungos veiklai vadovauja Prezidentas. Kolegialūs organai yra Prezidiumas ir Revizijos komisija. Nuo 1992 m. LSFS yra Europos nevyriausybinių sporto organizacijų sąjungos (European Non-Governmental Sports Organisation, ENGSO), vienijančios 33 šalis, narė ir vykdo jos nuostatas.

– Svarbiausieji LSFS tikslai yra:
– Bendradarbiaujant su sporto ir kitomis organizacijomis rūpintis Lietuvos sporto šakų populiarinimu, skleidimu ir plėtra;
– Narių savivaldos įgyvendinimas;
– Narių veiklos koordinavimas;
– Narių interesų atstovavimas ir jų gynimas valstybės institucijose, tarptautinėse ir užsienio organizacijose;
– Sąjungos narių kvalifikacijos tobulinimas.

2022 05 02 22 07 18 Apie mus lsfs

Džiugu pasidalinti, kad Lietuvos žolės riedulio federacijos prezidentas yra LSFS viceprezidentas. LSFS dalijasi naujienomis apie sporto politiką Lietuvoje, pagrindiniais pakeitimais, atnaujinimais, rengia rekomendacijas teisės aktams. Daugiau apie sąjungą galite paskaityti tinklapyje.