{jcomments off}LŽRF VALDYBAlzrf logo 2020
Leonardas Čaikauskas (Prezidentas)

Rimantas Čaikauskas

Vytautas Vilipas

Arvydas Ilgevičius

Genė Juodienė

Vaidotas Vaičeliūnas

Borisas Sockis

Romualdas Chmeliauskas


LŽRF VYKDOMASIS KOMITETAS

Rinkodaros komitetas – Alfredas Pliadis

Teisėjų komitetas – Vilma Bagdanskienė

Trenerių komitetas – Donata Grigienė

Varžybų organizavimo komitetas – Monika Ivanauskaitė

Vystymo ir edukacijos komitetas – Tomas Petronis


LŽRF KOMISIJOS

Drausminė komisija – Borisas Sockis

Sporto bazių statybos ir priežiūros komisija – Leonardas Čaikauskas

Viešųjų ryšių komisija – Ugnė Chmeliauskaitė

Veteranų komisija – Arvydas Ilgevičius

Ryšių su artimuoju užsieniu komisija – Kęstutis Mikutis

Revizijos komisija – Aleksandras Makarenka

Sportininkų komisija – Dovilė Kuklienė

Kvalifikacijos kėlimo komisija – LŽRF administracija

Neįgaliųjų riedulio komisija – Ieškomas atsakingas asmuo